Vårbrev från föreningens ordförande 2023

Kära medlemmar! Vill inleda med att önska er alla ett riktigt Gott Nytt konstår 2023.

  • Vi inleder 2023 med ett antal visningar av utställningen Trädgården – konst och natur under sex sekler på Nationalmuseum i början av mars.
  • Konstföreningens årsmöte är planerat till 21 mars kl. 18 i Stockholmssalen på Landstingshuset. Motion från medlem till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari.
  • Vårens resa med konstföreningen är planerad att äga rum den 26 – 29 april och målet är Höga Kusten med Hälsingegårdar, vacker natur, Mannaminne, Thailändska paviljongen och gamla fiskelägen. En separat inbjudan skickas ut i början av februari. Håll ögonen öppna och reservera gärna tiden redan nu!

Du kan läsa hela brevet via ”Relaterat”.