Kontakt

Konstföreningen inom Region Stockholm
Box 22550
104 22 Stockholm
E-post: konstforeningen.regionstockholm@mail.com
Org nr: 802402-0029
Plusgiro: 206584-5

Styrelse