Tora Vega Holmström separatutställning Thielska Galleriet

Tora Vega Holmström, Gosse med snäcka, 1918, Moderna Museet. Foto: Tobias Fischer/Moderna Museet.

Thielska galleriet visar den första separatutställningen i Stockholm sedan 1945 av den banbrytande modernisten Tora Vega Holmströms konstnärsskap.

Tora Vega Holmströms (1880-1967) utställning ”Spegling är första steget mot konst” visar ömsom känsliga och kraftfulla porträtt samt färgstarka expressionistiska målningar. Hennes konst visades bl a.på utställningar i London och Paris. Hon tillhörde en grupp skånska modernister, främst kvinnor men även konstnären GAN ingick i gruppen. Dessa modernister var under lång tid marginaliserade från dåtidens konstvärld.